Update 2024

Vanaf 2024 zijn er geen beperkende maatregelen meer bij ons in de praktijk. Sommige gewoontes zijn blijven hangen en zullen we ook blijven gebruiken. Zo wordt er nog naar eigen inzicht alle gebruikte apparaten schoongemaakt door de gebruiker. Een eigen handdoek op de apparaten leggen adviseren we wel. Tevens zullen we bij het voorstellen van ons, bij een nieuwe client dat met woorden doen zonder een hand te geven. We verwachten dat iedereen gepaste afstand houdt ten op zichte van een mederevalidant. U kan nog steeds uw handen desinfecteren, als u wilt, bij binnenkomst en bij het weggaan. 


Update 26-11-2021

Na de laatste aanpassingen van de Coronamaatregelen van 26-11-2021, zijn de veranderingen niet heel groot. We zullen wel weer extra alert moeten zijn op desinfecteren, handen wassen en mondkapjes dragen. De mondkapjes zijn wel verplicht tijdens het verplaatsen in de zaal. Indien u op een apparaat oefeningen doen hoeft u geen mondkapje op. Alle behandelaars dragen nu wel weer standaard een mondkapje. Graag bij binnenkomst uw handen goed desinfecteren!

 


Corona update juni

Vanaf mei zijn de regelingen geluukig weer versoepeld. Dat wil zeggen dat er ook weer meer mogelijk is. Zo zijn de vrije trainingen weer toegestaan. Men dient zich hiervoor wel van te voren aan te melden. Dan kunnen wij zien waar er voldoende plaats is.

Er blijven echter nog wel regels van kracht;

- Iedereen die zich verplaatst dient nog wel een mondkapje te dragen. Op de apparatuur hoeft het niet.  Als je zware oefeningen aan het doen bent uiteraard ook niet.

- Na het gebruik van de apparaten of andere trainingsmiddelen graag alles reinigen met desinfectie.

- Wij houden de totale bezetting nauwlettend in de gaten. De regel van 10m2 meter per persoon houden we ruimschoots aan. 

- Uiteraard geldt nog steeds dat je geen gezondheidsklachten, gerelateerd aan coronaklachten, mag hebben als je bij ons komt. 

- Uiteraard geldt de anderhalve meter regel ook nog gewoon. 

 


Update Corona 01-05-2020

Hervatting fysiotherapie.

 

Op 30-04-2020 werd duidelijk dat er weer behandeld mag worden.

 

Dat is zeer goed nieuws voor iedereen die nu met klachten thuis zit!

 

'De paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patiënt.
Langer uitstel van zorg zal leiden tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten,
daarom is het opschalen van de non-COVID-19 zorg urgent.' (KNGF)

 

Er zitten nog wel voorwaarden aan vast, zoals het goed uitvragen van (virus-)klachten. Dat zal plaatsvinden op het moment dat u contact met ons opneemt. Wij willen wel benadrukken om in ieder geval contact met ons op te nemen als u klachten heeft. We zullen dan samen bepalen wat de beste manier van zorg gaat worden. Dat kan in de praktijk zijn of toch nog op afstand. 

We hebben de praktijk aangepast aan de nieuwe hygiene regels en social distance van 1,5 meter. U kunt er zeker van zijn dat wij deze regels altijd zullen hanteren.

 

 

 


Corona update 24-04-2020

Veranderingen naar aanleiding van de nieuwste berichten op 21-04-2020;

 

- Alle maatregelen die er waren volgens het RIVM gelden nog steeds en worden verlengd tot 20 mei.

 

- Indien u klachten heeft kan u ons altijd telefonisch bereiken. We spreken dan samen met u af wat het beste is om te doen. We maken samen een inschatting of het noodzakelijk is om naar de praktijk te komen voor een onderzoek. Het onderzoek bestaat normaal gesproken uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Als het wenselijk is om u in de praktijk te onderzoeken, volgt er eerst een vraaggesprek op 1,5 meter afstand. Daarna beslissen we of het ook noodzakelijk is om u lichamelijk te onderzoeken. In dat geval zal u met volledig beschermende kleding onderzocht worden. 

- Er is nog steeds een mogelijkheid om in de zaal te trainen indien de verwachting is dat met het onthouden van die training achteruitgang te verwachten is. Uiteraard houden wij de bezetting streng in de gaten zodat er zeker 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Alles wat aangeraakt wordt, zal meteen gedesinfecteerd worden. 

- Uiteraard zal het behandelen op afstand ook gewoon doorgang kunnen vinden via beeldbellen. We kunnen dan controleren hoe u de oefeningen doet, we kunnen oefeningen laten zien en u ook oefeningen doorsturen. 

- We hopen dat we op deze manier u toch van dienst te kunnen zijn. 


Corona Update 31-03-2020

Alle Maatregelen die we hebben getroffen zullen naar aanleiding van de persconferentie van 31-03-2020 worden verlengd tot en met 28-04-2020.

 

- Wij beoordelen van iedere patiënt de urgentie van behandelen.

- Hands-on behandelingen zullen vanaf 24 maart alleen doorgang hebben wanneer dit strikt noodzakelijk is. Hiervoor zullen we contact met u opnemen. Indien u zelf twijfels of vragen heeft, kunt u ook zelf contact met ons.

Mocht dat het geval zijn, zullen wij beschermende kleding dragen (handschoenen en mondkapjes) én wordt er geprobeerd om de 1.5 meter regel te handhaven.

 

We proberen iedereen die nu nog een afspraak gepland heeft telefonisch te bereiken om een behandelplan te bespreken. Denk hierbij aan oefenschema’s of behandeling op afstand (videobellen).

 

Voor ons is dit een nieuwe situatie, zoals voor iedereen.

 

Wij vragen uw begrip en geduld hiervoor.

 

Samen komen we er wel uit,

Team Medap


Corona Update

23-03-2020

Maatregelen m.b.t. het coronavirus (covid19)
We krijgen vragen over hoe we omgaan met het Corona-virus binnen onze praktijk. Uw zorg is begrijpelijk, gezien het fysieke contact tijdens de behandeling.

 

** Tot op heden blijft de praktijk open ** 

Een aantal aanpassingen hebben wij gedaan binnen de praktijk: 

- Bij binnenkomst van de praktijk wast u direct uw handen.

- We hanteren de 1,5 meter afstand regel. 

 

We volgen de adviezen van het RIVM, die als volgt zijn:

- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes

Daarnaast hanteren wij de volgende extra maatregelen:

- Wij zullen u mogelijk niet de hand schudden. Lichamelijk onderzoek en behandeling zal wel uitgevoerd worden. Omdat handen de grootste besmettingsbron zijn, proberen we op deze manier het risico te verlagen.
- We vragen u, als u zich niet lekker voelt, niet naar de praktijk te komen. We behandelen binnen onze praktijk verschillende kwetsbare doelgroepen. U kunt zich telefonisch afmelden. Doe dit het liefst zo snel mogelijk.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mocht u nog vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid of het RIVM.