Etalagebenen / Claudicatio Intermittens

In samenwerking met de afdeling vaatchirurgie van het ETZ te Tilburg neemt onze praktijk deel aan het Claudicationet. Dit is een landelijk netwerk voor looptherapie bij claudicatio intermittens (ook wel bekend onder de naam paod 2b of etalagebenen). Het netwerk bestaat uit claudicatiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het geven van gesuperviseerde looptherapie.


Wat zijn etalagebenen?

De klachten ontstaan doordat de bloedvaten van het been door aderverklalking vernauwd zijn. Er kan onvoldoende bloed, en dus zuurstof, naar de beenspieren worden aangevoerd. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld waardoor de klachten afnemen in rust.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Door de pijn bent u geneigd minder te gaan bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven, door looptraining.

De fysiotherapeutische begeleiding zal voornamelijk gericht zijn op het vergroten van de loopafstand, het verbeteren van uw conditie, uw looppatroon en het overwinnen van mogelijke angst voor inspanning. Vooral het looppatroon is van belang. Om de pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit kost veel energie, dus zuurstof. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofgebruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten. Verder zal de fysiotherapeutische begeleiding gericht zijn op het stimuleren van een actieve leefstijl.

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut een beter resultaat kan geven dan alleen een loopadvies of andere training. Behalve de functionele verbeteringen, zoals loopafstand, neemt de kans op een operatie en invaliditeit af. Tevens worden ook de risico's op andere hart- en vaataandoeningen aanzienlijk verminderd.

Indien u meer informatie wilt, of indien u een verwijzing heeft voor looptraining kunt u contact opnemen met een van onze fysiotherapeuten.