BIODEX-krachtmeting

Betrouwbare krachtmeting

De BIODEX-krachtmeting is op dit moment de meest opjectieve en betrouwbare krachttest. Met behulp van de metingen kan tijdens het onderzoek krachtverschillen worden gemeten. Daarnaast kan door middel van de test de progressie worden vastgelegd gedurende de revalidatieperiode en aan de hand hiervan de training de training van de revalidatue aangepast worden.

Gemeten wordt het verschil tussen de aangedane zijde en de niet aangedane zijde. Daarbij wordt de verhouding tussen de voor- en achterzijde van het gewricht gemeten en komt er o.a. informatie vrij over de maximaalkracht, snelkracht en kracht/uithoudingsvermogen. Op de computer worden de resultaten van de test onmiddellijk zichtbaar.


Revalideert u bij een andere praktijk?

Revalideert u bij een andere praktijk, maar wil u graag een meting door ons laten doen? We stellen de BIODEX, als evaluatie-instrument, ter beschikking voor sporters welke onder behandeling zijn bij een andere praktijk. U krijgt na de test een uitdraai mee voor uw eigen therapeut en geven we een advies voor uw verdere revalidatie. Zo weet u precies waar u staat in uw revalidatieproces.


Sprongtesten en video-analyse

Recente literatuur heeft aangetoond dat de combinatie van een BIODEX-krachtmeting met sprongtesten de meest betrouwbare combinatie blijkt te zijn wanneer een sporter na blessure zijn sport weer wil hervatten. In een aantal situaties zullen we dan ook de krachttest aanvullen met sprongtesten. Bij de sprongtesten worden video-opnamen gemaakt om de bewegingen te analyseren. Indien u kwalitatief niet goed beweegt is er een vergrote kans op recidief optreden van blessures. Mocht dat bij u het geval zijn zal de therapeut dat met u bespreken en de training erop aanpassen.