Zorgverzekering

Voor een bezoek aan de fysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van een arts. U kunt dus zelf direct naar de fysiotherapeut gaan.
We hebben met alle zorgverzekeringen contracten. Dat betekent dat ook uw zorgverzekering de kosten voor fysiotherapie zal dekken. Dit is echter wel afhankelijk van uw aandoening en uw aanvullende verzekering.

Reguliere klachten

Fysiotherapie voor de reguliere klachten wordt niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, maar vanuit een aanvullende verzekering. Indien dit niet toereikend is dient u de kosten zelf betalen. Zie hiervoor “Onze tarieven”.

Chronische aandoening vanaf 18 jaar

Heeft u een chronische aandoening of heeft u een operatie doorgemaakt? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Afhankelijk van de aandoening en uw zorgverzekeraar krijgt u de kosten vergoed tot 1 jaar (in uitzonderlijke situaties korter of langer). U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of vanuit uw aanvullende pakket. Tevens betaalt u eigen risico vanaf het moment dat de basisverzekering ingaat. De fysiotherapeut zal vragen naar een verwijzing van uw arts.

Let wel, uw eigen risico betaalt u per kalenderjaar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar voortgezet wordt, dan zult u eerst uw eigen risico voor het nieuwe kalenderjaar moeten gaan betalen. 

In de Zorgverzekeringswet staan alle chronische aandoeningen opgesomd in de zogenaamde ‘chronische lijst’. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen waarop u recht heeft.

Artrose aan Heup- en kniegewrichten

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed. U betaalt wel eigen risico over deze sessies. De fysiotherapeut zal vragen naar een verwijzing van uw arts.

COPD

De vergoeding bij COPD is afhankelijk het stadium en de ernst van uw aandoening. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de volgende link:
https://zorgvergoeding.com/page/220/copd-en-fysio-oefentherapie-met-ingang-van-2019

Vergoeding jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekering eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde ‘chronische lijst’. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.