COPD

Fysiotherapie en Longaandoeningen

Al geruime tijd werken wij samen met de afdeling longziekten in het ETZ om patienten met COPD onder fysiotherapeutische begeleiding te trainen. Hiervoor hebben wij in overleg met de longartsen aldaar een protocol voor fysiotherapie opgesteld om deze patientencategorie zo efficient mogelijk te trainen en te testen.


Wie komt in aanmerking voor fysiotherapie?

Als u bekend bent met de diagnose COPD, of u nu nog een hele goede of hele slechte longfunctie heeft, dan is er niets belangrijker dan uw uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren of te behouden. Wij hebben uitstekende mogelijkheden u zo optimaal mogelijk te trainen, ongeacht het stadium waar u in zit.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Helaas kunnen wij uw longfunctie niet verbeteren, wel kunnen wij uw symptomen zoals kortademigheid/benauwdheid en conditionele achteruitgang verbeteren. De fysiotherapeut helpt om uw algehele conditie te verbeteren zodat u minder snel kortademig bent in het dagelijks leven (bijvoorbeeld tijdens lopen, fietsen en het huishouden doen) en deze activiteiten langer vol te houden. Daarnaast wordt door spierkrachttraining ook de spierkracht vergroot. 

Opzet van de training:

Tijdens de intake wordt uw huidige gezondheidssituatie nauwkeurig in kaart gebracht. Wij meten uw uithoudingsvermogen, uw bovenbeenspierkracht op de BIODEX en uw gewicht en lengte. Daarnaast onderzoeken wij of u nog extra oefeningen nodig heeft om de luchtwegen vrij van sputum te houden.

Vervolgens wordt een persoonlijk trainingsschema met u opgesteld om uw uithoudingsvermogen en algehele spierkracht te verbeteren. Iedere 6 maanden wordt u opnieuw getest en zal uw trainingsschema, zonodig, worden aangepast. Deze gegevens sturen wij naar uw specialist.

U heeft bij ons de mogelijkheid om in groepsverband te trainen met patienten met dezelfde aandoening. Aanbevolen wordt 2 keer per week. In overleg met u kiezen we 2 vaste tijden op vaste dagen.